Stefan Roberg

Designer, PlaygroundSquad 2008

"Det är aldrig för sent att ge upp!"

... and remember kids ... Don't talk to strangers!