Hannah Molin

Artist, PlaygroundSquad 2013

 

Click here for my full portfolio

 

Mitt namn är Hannah Molin, studerande grafiker här på PSQ. Jag sysslar främst med humanoid karaktärsdesign och 2D art men söker vidare kunskaper i 3D.

I spelprojektet "Chaser" var jag huvudsakligen character artist och gjorde concept, modellerade, texturerade och assisterade med animationen av huvudkaraktären.

I vårat andra spelprojekt, "Defence of Yggdrasil" arbetade jag som 2D artist och skötte det mesta interface i spelet. Jag designade och modellerade även en av våra fiender; Älvan.

 

My name is Hannah Molin, studying graphical art here at PSQ. I mostly work with humanoid character design and 2D art but aspire in learning more about 3D art.

In our game project "Chaser" I was mainly a character artist, thus concepted, modelled, textured and assisted in animating the main character.

In the second game project, "Defence of Yggrasil" I worked as 2D artist and took care of most of the interface in the game. I also designed and modelled one of our enemies; the Fairy