Fredrik Antaya

Artist, PlaygroundSquad 2008

25 år gammal, ursprungligen från Lund och Katrineholm. Jag har efter gymnasiet gått på Kristianstads Konstskola 2 år och sedan på Nordiska Konstskolan (Karleby, Finland) i 2 år.