Post-apocalypse Now

Post-apocalypse Now - a visualisation of a postwar society

En visualisering av ett s.k. postapokalyptiskt samhälle. Jag föreställde mig hur ett banditsamhälle i framtiden efter ett kärnvapen krig skulle kunna se ut, med olika nyckelbyggnader såsom bunkern, hangaren, garaget, försvarsanläggningar, mm. Miljön presenteras i form av ett bildspel som varvar stillbilder med animationer.

Team

Post-apocalypse Now was made by these students from the PlaygroundSquad class that started in 2003: