Utrustning & Verktyg

Mocap Equipment

För att våra studenter ska kunna producera professionella arbeten behöver dem professionella verktyg som matchar branschen för att göra det.

Arbetsplatser

Students work desks

Studenterna får en egen arbetsplats med en stationär dator som PSQ står för. Datorn har all utrustning som du behöver för att kunna börja din utbildning, du får sedan självklart installera de program och verktyg du behöver för att kunna göra så bra ifrån dig som möjligt under utbildningen. Du också gärna ta med ritbord eller annat om du anser att det behövs.

Programvara

Utvecklingsverktyg

Beroende på vilken typ av person du är, eller vilken utbildning du går, kommer du troligen att behöva använda dessa olika program som vi erbjuder våra studenter:

  • Game Artists och Game designers erbjuds att använda Autodesk Maya, 3ds Max, Mudbox och MotionBuilder tillsammans med Adobe CS5.
  • Game Programmers erbjuds Visual Studio och den senaste versionen av Visual Assist X.

Med det sagt så har studenterna fri tillgång till alla ovan nämnda program och verktyg. Det är inte ovanligt att man använder lite av varje under utbildningens gång.

Mellanvara

För att våra studenter ska bli så grymma som möjligt på kort tid så använder vi oss av mellanmjukvara (middleware). Vi arbetar ihop med ledande mjukvaruföretag och erbjuder deras program till våra studenter.


Här är några av de middleware's vi använder: 

  • FMOD Studio för att spelen ska ha fantastiskt ljud.
  • Havok för att implementera physics i spelen.
  • Morpheme möjliggör enklare animering.

TenGine

Våra studenter får använda PSQ:s egen 3D-mjukvaruprogram TenGine, som har ett brett platform-support.

Tjänster

Du kan inte göra bra spel med enbart hjälp av datorer, bra mjukvara och nätverkskablar - fastän det är bra början. På PSQ får våra studenter tillgång till ett brett utbud av tjänster för att hjälpa dem i vardagen och under sin utbildning.

Source control

Version control management är integrerad i alla spelprojekt. Våra studenter från välja mellan Mercurial, Git och SVN och hostar deras kod och konst på någon av internserverna som drivs av RhodeCode.

Automatiska builds

To ease multi-platform development and make running the game as easy as can be, PlaygroundSquad has its own internal build pipeline utilizing 

För att underlätta multi-plattformsutveckling och för att spelen ska vara så smidiga som möjligt har vi på PSQ vår egen interna pipeline som använder Jenkins och custom in-house software som tillåter vem som helst att bygga igång ett spelprojekt på bara några klick.

Hårdvara

Vårt samarbete med PlayStation First ger studenterna en unik chans att jobba med och utveckla på PlayStations plattformar, både under kurser och spelprojekt.

I skolans lokaler finns även en Motion Capture Studio med utrustning från Qualisys.