Spelprojekt

Two Artists Working

En efterlängtad del i utbildningen är när ett spelprojekt vankas. Under din utbildning på PSQ får du göra tre spelprojekt där du lär dig grunderna i att arbeta i en produktionsgrupp med olika roller.

Spelprojekten är en av höjdpunkterna i PlaygroundSquads läroplan för de olika utbildningarna. Eleverna är indelade i grupper där leveldesigners, spelgrafiker och spelprogrammerare samarbetar för att utveckla egna spel. Varje projektgrupp har en handledare som hjälper eleverna i planering och utveckling, men på PlaygroundSquad tror vi mycket på självständigt arbete hos eleverna och ger dem därför mycket utrymme att fritt arbeta med sitt spel. 

Se alla spelprojekt av våra studenter här.

Bakgrund

Du får skapa tre spel under din utbildning på PlaygroundSquad - två under ditt första år och ett under ditt andra år. Genom att vi blandar teoretiska kurser med praktiskt lärande (i och med spelprojekten) ser vi till att du kontinuerligt lär dig nya saker samtidigt som dina kunskaper ständigt förnyas och drivs vidare. I och med spelprojekten introduceras du även för mer avancerade begrepp inom ditt specialämne som du sedan har bra användning av ute i arbetslivet. 

Process

Uppstartsprocessen

Designers talking at a whiteboard

När ett spelprojekt drar igång delas studenterna in i grupper där alla discipliner blandas: Game Artists, Game Designers och Game Programmers. Studenterna från Designer-utbildningarna börjar med att ta fram ett antal spelkoncept som varje grupp sedan tillsammans enas om vilket de vill utveckla.

Varje grupp delges också en utvecklingsplattform som spelet ska utvecklas till, och tack vare PSQ’s unika medlemskap i PlayStation First får våra studenter den exklusiva möjligheten att arbeta på Sony-plattformar till PlayStation 4 redan i deras skolprojekt.

Week-to-week-arbete

Eleverna arbetar i verktyget Scrum. Där planeras dagliga möten och mål i form av små milstolpar att klara av för varje vecka. Projektgruppen har i slutet av varje vecka en genomgång med sin handledare, samtidigt som studenterna inom respektive disciplin också träffar en handledare för att diskutera arbetets gång och framfart. 

Milstolpar

Det finns två viktiga milstolpar för varje projekt:

  1. Halvvägs-presentationen, där visar studenterna upp spelen för varandra för första gången.
  2. Slutpresentation, där visas slutprodukten av spelet. Vi bjuder in representanter från vår utbildningsstyrelse tillsammans med både gamla och nuvarande studenter på PlaygroundSquad och firar att spelet äntligen är klart.

Post Mortem

Efter att varje projekt sätter sig eleverna tillsammans med sin handledare för att analysera arbetet och komma fram till vad som blev lyckat och vad som misslyckades i projekten. Detta dokumenteras sedan ned för att kunna användas (och dra lärdom av) till framtida projekt. 

Publishing

Eftersom PSQ har ett samarbete med Sony i och med PlayStation First finns det en chans för att de allra bästa projekten som skapas på skolan publiceras officiellt på PlayStation Store.

Här är ett exempel på ett studentspel som blivit publicerat på PlayStation Store.